Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2012

Missippi Warta Blues

Obraz
Przede wszystkim chc ę pozdrowi ć wszystkich, których pozna ł am i wszystkich, którym r ę ki poda ć nie zd ąż y ł am. I o wybaczenie prosz ę , ż e relacja niedok ł adna, ż e nie o wszystkich co grali tu pisze a je ś li nie pisz ę to nie temu, ż e nie warci mego pisania tylko zwyczajnie zostali przeze mnie przegapieni a i relacja po miesi ą cu spisywana bardzo ś wie ż a by ć nie mo ż e. I gdy tak dzi ś w sierpniowy dzie ń pisz ę i wspominam ,wiem na pewno, ze bardzo jestem rada z mojej w rejsie tym obecno ś ci i ju ż na kolejny si ę ciesz ę . Có ż , ż e ja równie ż poniedzia ł ków nigdy nie lubi ł am ale na ten czeka ł am niecierpliwie bo to by ł w ł a ś nie 16 lipca 2012, pierwszy dzie ń wieczornych koncertów w cyklu rejsu Mississippi Warta Blues. Przyznam, ż e nie odrobi ł am lekcji i nie nauczy ł am si ę rozk ł adówki na pami ęć i z tego powodu nie us ł ysza ł am koncertu Kasy Chorych, legendy polskiego bluesa, zak ł adaj ą c, ze jako najwi ę ksza gwiazda os